راه های مراقبت از مو
مو

اینطوری موهاتو نابود میکنی!

اگه موهاتو محکم شونه میکنی! هیچ وقت موهارو محکم و با عجله از ریشه شونه نکنید. آروم از پایین شروع به باز کردن گره موها

من زبانه # 2 محتوا هستم. برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. مجموعه ای از نمونه‌های نساجی روی میز گذاشته شد – سامسا یک فروشنده مسافر بود.
من زبانه # 3 محتوا هستم. برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. قطره باران می تواند شنیده ضربه زدن به پنجره، که باعث شده او را بسیار ناراحت کننده احساس. در مورد اینکه اگر کمی طولانی بخوابم، این همه مزخرف را فراموش میکنم.